Aby zaadoptować dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia należy wypełnić wniosek adopcyjny oraz złożyć go do ośrodka adopcyjnego kierowanego przez najbliższy urząd marszałkowski wraz z następującymi dokumentami:

 • Własnoręcznie napisany życiorys obojga małżonków
 • Odpis aktu małżeństwa
 • Opinie od obecnego pracodawcy
 • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które będzie zawierało informacje o stanie zdrowia
 • Fotografia

Kto może adoptować dziecko?

W Polsce adoptować dziecko mogą zarówno małżeństwa jak i osoby samotne. Każdy z kandydatów na rodziców musi zapewnić dziecku dobre warunki materialne, dostęp do leczenia oraz kształcenia się. Jednym zastrzeżeniem jest różnica wieku pomiędzy rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem, która nie może przekraczać więcej niż 40 lat.

Po złożeniu wniosku do ośrodka adopcyjnego przyszli rodzice muszą udowodnić że spełniają następujące warunki:

 • Znajdują się w takiej sytuacji materialnej która zapewni utrzymanie i wychowanie dziecka
 • W przypadku małżeństw, że są w trwałym związku opartym na wzajemnym szacunku
 • Jednomyślności o podjęciu decyzji o adopcji
 • Brak jakichkolwiek uzależnień

Nowe przepisy adopcyjne

Reklama

Z dniem 1.01.2012 roku w życie weszły nowe przepisy adopcyjne, które uregulowały sprawę związaną z ośrodkami opiekuńczo-adopcyjnymi, które dotychczas znajdowały się pod pieczą starostwa a obecnie będą kierowane przez urzędy marszałkowskie. Zmiana ta ma na celu usprawnienie oraz przyśpieszenie procesu adopcyjnego. Wszystkie nowelizacje prowadzone są dla dobra dzieci pozostających pod opieką domów dziecka. Dzięki tym zmianom dzieci znacznie krócej będą przebywały w placówkach opiekuńczych i szybciej trafią do rodzin, które zapewnią im miłość i opiekę.

Jakie dzieci mogą być adoptowane?

Nie każde dziecko przebywające w domach dziecka może zostać przekazane rodzicom adopcyjnym. Szanse na nową rodzinę mają tylko te dzieci, których biologiczni rodzice zmarli albo zrzekli się praw rodzicielskich. W Polsce najczęściej zrzekają się praw do dzieci osoby takie jak: matki znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, matki niepełnoletnie czy rodziny wielodzietne, których nie stać na wychowanie kolejnego dziecka. Od chwili zrzeczenia się praw do dziecka do przekazania go nowej rodzinie dziecko przebywa na pogotowiu opiekuńczym lub w domu dziecka gdzie czeka na swoją nową rodzinę. W innej sytuacji znajdują się dzieci których biologiczni rodzice nie zrzekli się praw do niego a zostały zabrane z ich domu np. przez policję w momencie gdy nie mogli im zapewnić odpowiedniej opieki.

W Polsce istnieje wiele organizacji, których misją jest pomoc dzieciom mieszkającym w domach dziecka. Są to między innymi:

 • Towarzystwo Nasz Dom http://www.towarzystwonaszdom.pl/
 • Stowarzyszenie Misja Nadziej http://www.misjanadziei.org.pl/
 • Fundacja Pomocy Dzieciom „DAR” http://www.fundacjadar.com.pl/
 • Fundacja Przyjaciółka http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/
 • Fundacja Dziecko – Adopcja - Rodzina http://www.twoja-adopcja.pl/

Oprócz tych organizacji można zaczerpnąć wiele informacji od rodziców, którzy adopcje dziecka mają już za sobą, a umożliwiają to poniższe fora internetowe:

 • http://zaadoptowani.pl/
 • http://www.nasz-bocian.pl/
 • http://dziecko-info.rodzice.pl/
 • http://forum.mamazone.pl/